Skip to content

סוכן ביטוח ועד בית

האגודה לתרבות הדיור מנסה להעלות את המודעות לביטוח בית משותף

    באגודה לתרבות הדיור מוטרדים לאחרונה מהעובדה שליותר מידיי בניינים בישראל ובמיוחד באזורי הפריפריה וכאלו המאוכלסים בשכבות חלשות יותר של החברה אין ביטוח בית משותף, מה… Read More »האגודה לתרבות הדיור מנסה להעלות את המודעות לביטוח בית משותף