Skip to content

בלוג

ביטוח מבנה משותף – הכי בטוח בבית.

    מי לא נתקל בחייו בחבר שמעד במדרגות הבניין? מנקה שנפל? שריפה. נזקי מים. פיצוצי ביוב הם רק חלק מהתרחישים שקורים בכל מבנה משותף ביטוח מבנה פועל בתחום ביטוח לבתים משותפים היודע לתת פתרונות יעילים מהירים וחכמים גם בתחומי ביטוח המשיקים לצרכי ביטוח הבית המשותף ובהם סל ביטוחי מגוון של ביטוח דירה (מבנה ותכולה), ביטוח משכנתאRead More »ביטוח מבנה משותף – הכי בטוח בבית.